Souhlas se zpracováním osobních údajů 


  1. Udělujete tímto souhlas osobě : Jan Hruboš se sídlem Na Honech 2/4910 76005 Zlín, IČ: 01848992 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail
  2. Jméno, příjmení a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem kontaktování dotyčné osoby. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na email: jan.hrubos@email.cz
  4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem
  5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle nařízení máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět. Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme. Žádat si kopii těchto údajů. Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování. Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Na přenositelnost údajů. Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.